aktualności klasztoru Zamarte wróć

I Profesja br. Bartłomieja od Najświętszych Ran Pana Jezusa


16 września, 2020

12 września miała miejsce uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych przez br. Bartłomieja Głucha.  Mszy świętej o godz. 11.30 przewodniczył o. Zbigniew Kolka, na którego ręce br. Bartłomiej złożył pierwszą profesję zakonną. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina, parafianie i przyjaciele parafii. Drugi z braci, br. Andrej Lutski, złożył pierwsze śluby 5-go września w Mińsku na Białorusi.