Kancelaria

Kancelaria Parafii Zamarte i Parafii Obkas czynna od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy świętej.

 

Osoba pierwszego kontaktu

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.

W naszej parafii jest nią Pani Zofia Myck z Zamartego. Jej numer telefonu: 692 913 809, adres e-mail: zofia.myck@gmail.com