Parafia Obkas

Zobacz Kościół we wsi Obkas z lotu ptaka

Parafia i kościół we wsi Obkas

Pierwsza wzmianka o wsi Obkas pochodzi z 1217 roku, natomiast o parafii z roku 1347. Do roku 1614  parafia była samodzielna. W 1614 roku abp Baranowski pozbawił parafię samodzielności i od tej pory kościół w Obkasie zaliczano do kościołów filialnych Kamienia. W 1653 roku Obkas posiadał kościół drewniany p.w. św. Michała (wcześniej św. Bartłomieja), wokół którego znajdował się cmentarz istniejący do dzisiaj.Kościół pierwotny założony został prawdopodobnie już w XIV wieku, na co mógł mieć wpływ Zakon krzyżacki. Już od 1789 roku kościół w Obkasie groził zawaleniem. W jego tymczasowej naprawie przysłużył się w 1822 roku Commendarius Nelke z Kamienia. Obecny kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Filipa i Jakuba wybudowano w 1876 roku i był on zawsze kościołem katolickim. Od 1945 do 1963 roku kościół w Obkasie był filią należącą do parafii w Dąbrówce. W 1964 roku została utworzona  samodzielna parafia. Pierwszym proboszczem został ks. Marian Rusakowicz. Ostatnim proboszczem parafii był ks. Czesław Poćwiardowski, który pełnił swoje obowiązki do roku 1988. W latach 1988-1989 posługę pełnili księża z Kolegiaty Kamieńskiej. Od roku 1989 do 1992 proboszczem parafii był ks. Edmund Zalewski. W latach 1992-1994 posługę administratora pełnił ks. Roman Spichalski z Zamartego W lipcu 1994 roku administracja parafii została przekazana Karmelitom Bosym z Zamartego.

Aktualny administrator parafii

o. Zbigniew Stachowicz ocd

 

Osoba pierwszego kontaktu

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.

W naszej parafii jest nią Pani Zofia Myck z Zamartego. Jej numer telefonu: 692 913 809, adres e-mail: zofia.myck@gmail.com

 

Kapłani pochodzący z parafii

ks. Mariusz Drogosz

Proboszczowie parafii (od 1945 r.)
  1. ks. Marian Rusakowicz (1964-1967)
  2. ks. Stanisław Gzella (1967-1970)
  3. ks. Stefan Kłosowski (1970-1971)
  4. ks. Czesław Poćwiardowski (1971-1988)
  5. ks. Edmund Zalewski (1989-1992)
Porządek mszy św.

niedziele i święta 930  (kościół), 1100  (sala przy blokach)
święta „zniesione” 1700 (kościół)
I piątek miesiąca 1700 (kościół)
I sobota miesiąca 900  (sala przy blokach)