aktualności klasztoru Zamarte wróć

Obłóczyny w Nowicjacie


29 sierpnia, 2020

29 sierpnia b.r., odbyły się w naszej wspólnocie zakonnej obłóczyny nowych braci, którzy rozpoczęli swój kanoniczny nowicjat w naszym klasztorze. Mamy dwóch nowych nowicjuszy: br. Beniamin od Dzieciątka Jezus (Beniamin Strączek) oraz br. Paweł od Jezusa Miłosiernego i Niepokalanego Serca Maryi (Paweł Izydorczyk). Obłóczyn dokonał o. Roman Hernoga, który poprowadził również tegoroczne rekolekcje zarówno dla tych braci, którzy rozpoczynają nowicjat, jaki i dla tych, którzy już niebawem złożą swoje pierwsze śluby zakonne. Ponieważ tradycją staje się fakt, że nowicjat jest bardzo kameralny, cieszyliśmy się tym, że przez prawie dwa dni mieliśmy w naszej wspólnocie czterech nowicjuszy. W poniedziałek 31 sierpnia wyjechał br. Andrej, który złoży swoje śluby zakonne 5 września w Mińsku na Białorusi. Br. Bartłomiej złoży śluby 12 września w Zamartem.